Мови освітнього процесу

Мови освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова – українська,  відповідно до статті 7 Закону України ” Про освіту”.

Окрім державної, вивчається англійська (як навчальна дисципліна).

Закон України «Про освіту»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.