Напрямки роботи

Напрямки роботи школи

Мета роботи школи – створення сприятливих умов для найбільш повного саморозвитку особистості для сприяння інтеграції випускників у соціум, забезпечення доступності якісної середньої освіти в рамках державного стандарту дітям з різними здібностями і освітніми потребами при збереженні і зміцненні їх здоров’я, формування ціннісних орієнтацій, потреби самореалізації та самовдосконалення.

Робота закладу направлена на:

 • виконання державних законів та нормативних документів в галузі освіти;
 • реалізацію освітнього плану і навчальних програм з усіх предметів;
 • створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти

Основні завдання:

 • особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів;
 • формування в учнів основних компетентностей:
 • впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду у освітній процес;
 • спрямування методичної роботи школи на успішну реалізацію елементів дистанційного та змішаного навчання школярів;
 • формування в учасників освітнього процесу відкритості, толерантного ставлення до оточуючих;
 • забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування;
 • посилити профорієнтаційну роботу з неповнолітніми;
 • дотримання Закону України «Про охорону дитинства»;
 • створити необхідні умови роботи шкільних методичних комісій та їх координації;
 • активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та талановитими дітьми;
 • спрямувати діяльність практичного психолога на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.