Візитка закладу освіти

Повна назва школи: Комунальний заклад “Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3” Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
Поштова адреса: 71304, Україна, Запорізька область, м.Кам’янка-Дніпровська,
вул. Каховська, 207.
Телефони: (06138)2-15-54.
Директор: Школьна Валентина Валентинівна
Сторінка школи в Інформаційній системі управління освітою: https://zp.isuo.org/schools/view/id/1430
e-mail: kd_school-3@ukr.net

Мова навчання  у школі – українська.

Освітній процес у школі забезпечує стабільний  колектив сумлінних і творчих  педагогів, що нараховує 35 осіб. У штаті  працює 5 вчителів-методистів, 12 старших  учителів.

Місія закладу формулюється так: створення сприятливих умов для найбільш повного саморозвитку особистості для сприяння інтеграції випускників у соціум, забезпечення доступності якісної середньої освіти в рамках державного стандарту дітям з різними здібностями і освітніми потребами при збереженні і зміцненні їх здоров’я, формування ціннісних орієнтацій, потреби самореалізації та самовдосконалення.

За цим висловлюванням стоїть дуже багато. Перетворювати його на реальність допомагає концептуальна позиція педагогів та учнів: «Не зупинятися на досягнутому, орієнтуватися на перспективу».

Школа має ліцензію на освітню діяльність (№ 080669 серія ЗОД, зареєстровано виконавчим комітетом Ленінської районної ради м. Запоріжжя 18.05.1995 р. № 459).

У структурі школи три ступені навчання:

  • I ступінь – початкова школа 1-4 класи;
  • II ступінь – основна школа 5-9 класи;
  • III ступінь – старша школа 10-11 класи.

Позитивним здобуткам  в шкільному житті сприяє продуктивна діяльність всього педагогічного колективу, на рівень якої  в значній мірі впливає позитивний соціально – психологічний мікроклімат. Це питання вирішується через спільну цілеспрямовану роботу керівників школи й усього колективу.

Директор школи та його заступники досконало знають можливості і потреби педагогів, здійснюють  свою діяльність з найменшою опорою на адміністративні важелі та з найбільшою – на підтримку членів колективу. Давно відмовились від щорічного тотального контролю за роботою всіх педагогів, виділивши групи вчителів, які працюють на довірі, які потребують посиленої уваги, які потребують епізодичної корекції їх діяльності.

Інноваційні педагогічні технології, освітньо–кваліфікаційне зростання вчителів, неперервний процес  виховання  творчої,  обдарованої особистості,  створює в школі креативне середовище, що сприяє успіху учнів.

Паспорт КЗ “Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3”

Відомості з єдиного державного реєстру підриємств та організацій України (ст.1, ст.2)

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань (ст.1, ст.2)

Графік особистого прийому громадян адміністрацією 

Свідоцтво про атестацію школи

Освітня програма КЗ “Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3” складена за типовими освітніми програмами, які не потребують акредитації.