Положення для використання в роботі

Положення про дистанційне навчання затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти затверджене наказом МОН України від 12.01.2016 № 8

Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти затверджене наказом МОН України від 25.06.2018 № 677

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти затверджене постановою КМУ від 15.09.2021 року №957

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти затверджене наказом МОН України від 23.04.2019 № 536

Типове положення про атестацію педагогічних працівників затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 №930

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти затверджене наказом МОН України від 06.09.2000 №434 зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 26.09.2000 року за №659/4880

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304

Положенням про комісію по (уповноваженого) із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №13

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України затверджене наказом МОН України від 18.06.2006 №304

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти затверджене наказом МОН України від 08.06.2018 № 609

Положення про громадського інспектора з охорони дитинства

Положення про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження та протидії булінгу (цькуванню)

Положення про батьківське самоврядування

Статут учнівського самоврядування

Положення про правління учнівського самоврядування

Положення про академічну доброчесність

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини

Положення про педагогічну раду

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в закладі освіти

Положення про шкільну раду з профілактики правопорушень